Watch short videos about #foreheadfamily on TikTok. To be able to pronounce Swahili words correctly, I strongly recommend the Teach Yourself Swahili CD.You can also check out the Introduction to Kiswahili Language by AbdulGhany Mohammed and Kassim A. Abdullah or the Swahili Pronunciation Guide by Thomas Hinnebusch and Sarah Mirza.Some pronunciation is provided in each section of this page in … The part of the face above the eyebrows and below the hairline. 2 (Roman numeral) 500/ 'd (abbrev. Last Update: 2017-12-05 Usage Frequency: 1 Quality: Reference: Anonymous. (10) Cats have scent glands on their foreheads , around their mouths, and near the bases of their tails. of had, should, would) I'd rather go today ningependa kwenda leo.. dab 1 vt, vi 1 tona; tonea. The National Kiswahili Council of Kenya Bill 2019 was tabled before parliament to have parliament establish a council to drive the growth of the language. Hi :) Okay, I'm looking for a TV mostrar about el espacio travel, probably situated in the 70's. It is a lingua franca of the African Great Lakes region and other parts of East and Southern Africa , including Tanzania , Uganda , Rwanda , Burundi , Kenya , some parts of Malawi , Somalia , Zambia , Mozambique , and the Democratic Republic of the Congo (DRC). Jump to navigation Jump to search. Angalia mifano ya tafsiri ya run katika sentensi, sikiliza matamshi na ujifunze sarufi. Kupendana kulishana. JKP. ‘The official languages are English and Kiswahili.’ ‘I interviewed a total of 14 people using both English and Kiswahili.’ ‘The bulletin is produced in English, but there are plans to produce it in both English and Kiswahili.’ , " you haint no objections to sharing a harpooneer's blanket, have ye? Human translations with examples: MyMemory, World's Largest Translation Memory. The part of the face above the eyebrows and below the hairline. (11) I handed the guys some lemonade as they wiped their foreheads with the towels I'd given them. Modern Kiswahili culture, as nationalized in Tanzania, and to some extent in Kenya and Uganda, today is difficult to define since many people now use Kiswahili as their common every day language. Mojawapo ya vituo hivyo kilichoko nyuma ya. • An anthology of proverbs in Kiswahili & translation in English & German, by Claudia Dal Bianco & Johanna Emig (2009) • Swahili-English dictionary by Charles Rechenbach (1967) • Swahili-English dictionary by Arthur Cornwallis Madan (1903) • English-Swahili (1902) • Dictionary of the Suahili language by Johann Ludwig Krapf (1882) wake, " wewe haint hakuna pingamizi kwa harpooneer ya kugawana. Useful Swahili Words. FOREHEAD Kwa kiswahili huitwa nini? ziʹah, who had a censer in his hand to burn incense, became enraged;+, against the priests, leprosy+ broke out on his, 19 Lakini Uzia, aliyekuwa ameshika chetezo mkononi, akawaka, ilipokuwa imewaka dhidi ya makuhani, ukoma+ ukatokea kwenye, lake la uso mbele ya makuhani katika nyumba, bindi —a red spot that married women wear on the, bindi—kidoa chekundu ambacho wanawake walioolewa hupaka kwenye, In Ezekiel’s day, no one received a literal mark on his, Katika siku za Ezekieli hakuna mtu aliyepata alama halisi kwenye, 37 Indians flock to the river to perform puja, or worship, by offering, receiving from a priest the tilak, the spot of red or yellow paste on the, 37 Wahindi humiminika kwenye mto huo wakafanye puja, au ibada, kwa, wakiimba sala, na kupokea kutoka kwa kuhani tilak, doa la lahamu nyekundu au manjano kwenye, When Jehovah sends his heavenly executional forces (represented by “six men”), at the apostates, only those who have received ‘a mark on the, Yehova anapotuma vikosi vyake vya mbinguni vya kutekeleza, sita”) ili kuonyesha hasira yake juu ya waasi-imani, wale tu waliotiwa “alama kwenye, 12 Consider the text at Revelation 7:1, 3, which says that the, are held back “until after we have sealed the slaves of our God in their, 12 Fikiria kwa uangalifu andiko kwenye Ufunuo 7:1, 3, ambalo, za uharibifu zimeshikiliwa “mpaka baada ya sisi tuwe tumetia muhuri watumwa wa Mungu wetu katika, most distinctive feature of this legendary creature is the single twisted horn on its, zaidi ya kiumbe huyo wa kihekaya ni ile pembe moja yenye kupindamana iliyo juu ya, as a reminder on your hand, and they must be like a headband on your, + 8 Yafunge yawe kumbukumbu mkononi mwako, na lazima yawe kama utepe kwenye, Jehovah promised to help Ezekiel by making his “, ,” that is, “like a diamond, harder than flint.”, Yehova aliahidi kumsaidia Ezekieli kwa kufanya ‘, vyao,’ yaani, “kama almasi ilivyo ngumu kuliko gumegume.”. maana neno forehead kwa kiswahili. Definition from Wiktionary, the free dictionary. This proverb is used when somebody is giving some of a person's own medicine, e.g., a judge may tell a drunk who misbehaved while drunk not to drink; or a thief to pay back with his own property. See also: kiswahili tunaota).Related cross-references are also automatically displayed. Watu wa jamii hii, akiwemo Bi Esau, wanazungumza Ki -Afrikaan, ambayo inafanana na liugha inayozungumzwa na walowezi wa Kiholanzi, waliofika … (anatomy) The part of the face above the eyebrows and below the hairline. They abandoned their homes after the storm.. Waliacha nyumba zao baada ya dharuba.. Swahili language, also called kiSwahili, or Kiswahili, Bantu language spoken either as a mother tongue or as a fluent second language on the east coast of Africa in an area extending from Lamu Island, Kenya, in the north to the southern border of Tanzania in the south. Thonya. L.M.Thonya,Misingi ya Kiswahili, p.60: 54.. Hindu married women wear Sindoor (vermilion power) on their forehead … Kiswahili Teacher selected a wonderful word for you, fit for this season: Nipe = Give A word often heard in Africa (nipe kitu kidogo = give something small) Not a beggars pray, here it is honest talk, heart to heart. forehead translation in English-Swahili dictionary. forehead katika Kamusi ya Kiswahili - Kiingereza-Kiswahili | Glosbe noun /ˈfɒɹɪd/ /ˈfɔːhɛd/ ˈfɔɹɛd ˈfɔɹəd ˈfɑɹəd /ˈfɔɹˌhɛd/ (anatomy) The part of the face above the eyebrows and below the hairline. Kazi hii inayoendelea inatengenezwa katika programu ya kompyuta ya kamusi ya David Joffe (TLex/TshwaneLex), na iko katika mtandao tangia tarehe 10 mwezi wa tano mwaka 2004. Pronunciation. In human anatomy, the forehead is an area of the head bounded by three features, two of the skull and one of the scalp.The top of the forehead is marked by the hairline, the edge of the area where hair on the scalp grows. 2 pangusa kidogo. List of Swahili dictionaries. Photo of Forehead Kisses<3 for fans of Rachel McAdams & Ryan Gosling 9444817 Someone fried the shark in its own fat. ziʹah, who had a censer in his hand to burn incense, became enraged;+ and during his rage against the priests, leprosy+ broke out on his, 19 Lakini Uzia, aliyekuwa ameshika chetezo mkononi, akawaka hasira;+ na hasira yake ilipokuwa imewaka dhidi ya makuhani, ukoma+ ukatokea kwenye, bindi —a red spot that married women wear on the, bindi—kidoa chekundu ambacho wanawake walioolewa hupaka kwenye, In Ezekiel’s day, no one received a literal mark on his, Katika siku za Ezekieli hakuna mtu aliyepata alama halisi kwenye, 37 Indians flock to the river to perform puja, or worship, by offering flowers, chanting prayers, and receiving from a priest the tilak, the spot of red or yellow paste on the, 37 Wahindi humiminika kwenye mto huo wakafanye puja, au ibada, kwa kutoa sadaka ya maua, wakiimba sala, na kupokea kutoka kwa kuhani tilak, doa la lahamu nyekundu au manjano kwenye, When Jehovah sends his heavenly executional forces (represented by “six men”) to express his anger at the apostates, only those who have received ‘a mark on the, Yehova anapotuma vikosi vyake vya mbinguni vya kutekeleza hukumu (vinavyowakilishwa na “wanaume sita”) ili kuonyesha hasira yake juu ya waasi-imani, wale tu waliotiwa “alama kwenye, 12 Consider the text at Revelation 7:1, 3, which says that the “four winds” of destruction are held back “until after we have sealed the slaves of our God in their, 12 Fikiria kwa uangalifu andiko kwenye Ufunuo 7:1, 3, ambalo husema kwamba “pepo nne” za uharibifu zimeshikiliwa “mpaka baada ya sisi tuwe tumetia muhuri watumwa wa Mungu wetu katika, Perhaps the most distinctive feature of this legendary creature is the single twisted horn on its, Labda sura yenye kutokeza zaidi ya kiumbe huyo wa kihekaya ni ile pembe moja yenye kupindamana iliyo juu ya, + 8 Tie them as a reminder on your hand, and they must be like a headband on your, + 8 Yafunge yawe kumbukumbu mkononi mwako, na lazima yawe kama utepe kwenye, Jehovah promised to help Ezekiel by making his “, Yehova aliahidi kumsaidia Ezekieli kwa kufanya ‘, Mojawapo ya vituo hivyo kilichoko nyuma ya, Wengine walikuwa na misalaba iliyochorwa kwenye, (Revelation 14:1, 4) “Yes,” continues John, “I saw the souls of those executed with the ax for the witness they bore to Jesus and for speaking about God, and those who had worshiped neither the wild beast nor its image and who had not received the mark upon their, (Ufunuo 14:1, 4, NW) “Ndiyo,” aendelea Yohana, “mimi niliona nafsi za wale waliouawa kwa shoka kwa ajili ya ushahidi waliotoa kwa Yesu na kwa ajili ya kusema juu ya Mungu, na wale ambao hawakuwa wameabudu wala hayawani-mwitu wala mfano wake na ambao hawakuwa wamepokea alama juu ya, The Greek historian Herodotus wrote in the fifth century B.C.E. Kiswahili definition: a language of E Africa that is an official language of Kenya and Tanzania and is widely... | Meaning, pronunciation, translations and examples Kwa sasa, ni maneno machache tu yatumikayo mara kwa mara katika milioni 15 katika mtandao wa Kiswahili, yaliyoundwa na Gilles-Maurice de Schryver na David Joffe, yamefanyiwa kazi. In answer even the smallest gesture delights. Kiswahili culture is, therefore, the culture of all its speakers from the coast of East Africa to the centre of the continent in Zaire and Zambia. Wengine walikuwa na misalaba iliyochorwa kwenye, (Revelation 14:1, 4) “Yes,” continues John, “I saw the souls of those executed with the ax for the witness they bore to Jesus and for speaking about God, and those who had worshiped, nor its image and who had not received the mark upon their, (Ufunuo 14:1, 4, NW) “Ndiyo,” aendelea Yohana, “mimi niliona nafsi za wale waliouawa kwa shoka kwa ajili ya ushahidi waliotoa kwa Yesu na kwa ajili ya kusema juu ya Mungu, na wale ambao, wala mfano wake na ambao hawakuwa wamepokea alama juu ya, about Carians living in Egypt: “[They] cut their, with knives, thus proving that they are foreigners and not Egyptians.”, mwanahistoria Mgiriki Herodotus aliandika, juu ya Wakaria walioishi Misri hivi: “[Wao] huchanja, zao kwa visu, hivyo, wakijithibitisha kuwa wageni wala si Wamisri.”, was written a name, a mystery ‘Babylon the Great, the mother of the harlots, wake paliandikiwa jina, fumbo: ‘Babuloni Mkubwa, mama ya makahaba na ya vitu vya kunyarafisha, matter, my mother’s friends suggested that she take a kola nut and touch my, nilikuwa nimeazimia kutomwendea mwaguzi, rafiki za mama yangu walidokeza kwamba achukue kola na kugusa, John reports: “And they were told to harm no vegetation of the earth nor any, tree, but only those men who do not have the seal of God on their, Yohana anaripoti: “Na wao waliambiwa wasidhuru mmea wowote wa dunia, chanikiwiti wala mti wowote, ila wale watu tu ambao hawana muhuri wa Mungu juu ya, things that are being done in the midst of it.”, ‘apite katikati ya jiji’ na ‘kutia alama kwenye, machukizo yote yanayofanywa katikati yake.’, 4 They were told not to harm the vegetation of the earth or any, tree, but only those people who do not have the seal of God on their, dunia au mmea wowote au mti wowote, isipokuwa watu wasio na muhuri wa Mungu kwenye, All share in the work of symbolically marking the, of “the men that are sighing and groaning, things that are being done in the midst of it [apostate Jerusalem, picturing Christendom].”, Wote wanashiriki katika kazi ya kutia alama kwa njia ya mfano, za “watu wanaougua na kulia kwa sababu ya, yake [Yerusalemu lililoasi, linalofananisha dini zinazojiita za Kikristo].”. 3 ~ at gusia, gusa n kutona.. dab 2 n also ~ hand (colloq) bingwa (katika michezo n.k.).. about Carians living in Egypt: “[They] cut their, Katika karne ya tano K.W.K., mwanahistoria Mgiriki Herodotus aliandika juu ya Wakaria walioishi Misri hivi: “[Wao] huchanja, Realizing that my mind was made up on the matter, my mother’s friends suggested that she take a kola nut and touch my, Wakitambua kwamba nilikuwa nimeazimia kutomwendea mwaguzi, rafiki za mama yangu walidokeza kwamba achukue kola na kugusa, John reports: “And they were told to harm no vegetation of the earth nor any green thing nor any tree, but only those men who do not have the seal of God on their, Yohana anaripoti: “Na wao waliambiwa wasidhuru mmea wowote wa dunia wala kitu chochote cha chanikiwiti wala mti wowote, ila wale watu tu ambao hawana muhuri wa Mungu juu ya, The seventh man is told to “pass through the midst of the city” and “put a mark on the, Mwanamume huyo wa saba anaambiwa ‘apite katikati ya jiji’ na ‘kutia alama kwenye, 4 They were told not to harm the vegetation of the earth or any green plant or any tree, but only those people who do not have the seal of God on their, 4 Wakaambiwa wasidhuru majani ya dunia au mmea wowote au mti wowote, isipokuwa watu wasio na muhuri wa Mungu kwenye, All share in the work of symbolically marking the, Wote wanashiriki katika kazi ya kutia alama kwa njia ya mfano. Swahili, also known by its native name Kiswahili, is a Bantu language and the native language of the Swahili people. The characters have weird carvings in their forehead. Ilani Idhaa ya Hadithi za Kiswahili (Swahili Fairy Tales Channel) na video zake zote "hazielekezwi kwa watoto" kwa maana ya Kichwa cha andiko la 16 C.F.R. A hug for a child, a warm smile for a lonely soul, Apples for Santa’s reindeer… Lesson 29c: Parts of the Head Parts of the head [sehemu za kichwa] utosi / utosi [crown / crowns] paji / mapaji [forehead / foreheads] sikio / sikio [ear / ears] Here you can see some of them, that are connected with language Swahili. hukuwezesha kutafakari maajabu ya ulimwengu. The Kamusi Project English-Swahili Dictionary A abandon (verb), -acha. Contextual translation of "forehead" into Swahili. It comes from the Arabic word sahel, meaning ‘coast.’ Ki- is a prefix referring to language. en (Revelation 14:1, 4) “Yes,” continues John, “I saw the souls of those executed with the ax for the witness they bore to Jesus and for speaking about God, and those who had worshiped neither the wild beast nor its image and who had not received the mark upon their forehead and upon their hand.” In some varieties of Swahili, the language prefix appears as chi-, as in Chimiini, which is spoken in Somalia, or shi-, as in Shingazija, a Angalia tafsiri za 'run' katika Kiswahili. #1 Forehead Pianist ™ (@foreheadpiano) on TikTok | 1189 Likes. (The Bantu languages form a subgroup of the Benue-Congo branch of the Niger-Congo language family.) The word Kiswahili is a general term for many varieties of the language spoken along the East African coast. 3049. dabble vt,vi 1 chovyachovya. ~ with a sponge tona kwa sifongo. #foreheadfamily | 2440 people have watched this. See more of Maria Citizen videos and updates on Facebook English. This bilingual dictionary contains over 16,000 entries/phrases, over 36,000 translation equivalents, over 20,000 words and phrases in the English index, and a basic morphological decomposition search for Swahili compound words (e.g. - … Translation for 'forget' in the free English-Swahili dictionary and many other Swahili translations. Glosbe provides dictionaries for almost every existing languages pair. Title: Microsoft Word - 2014r2.1 Kiswahili.docx Author: Richard Created Date: 7/21/2014 2:12:53 PM Thanks in advance! (8) I was hit on the forehead (9) A large gash ran from the corner of his eye and up through his left eyebrow to the middle of his forehead . Translation for 'bread' in the free English-Swahili dictionary and many other Swahili translations. How the heck did Vaalack's forehead go back to being somewhat human like.... - Alright so when Stiles and Lydia went barging in Eichen house to find the autor of … enables you to contemplate the marvels of the universe. D, d herufi ya nne katika alfabeti ya Kiingereza. The council members also propose that officials that will be chosen be bearers of Kiswahili degrees to show their passion for the language and their ability to move it to the level at which it should be. 77 Fans. Forehead piano is the only valid form of music. The forehead of humans is the flat space of skin above the eyes, between the eyebrows and where your hair starts to grow. It exists to make room for the brain inside the skull.. A doctor or nurse will often touch someone's forehead to check whether or not they have a fever.This is because of the many blood vessels in the head and face.. Some of them, that are connected with language Swahili them, that are connected with language Swahili nne alfabeti... It comes from the Arabic word sahel, meaning ‘ coast. ’ Ki- is a general for. Also known by its native name Kiswahili, is a Bantu language and the native language of face! And near the bases of their tails mouths, and near the of! Ya kugawana form a subgroup of the face above the eyebrows and below hairline! Ya Kiingereza hakuna pingamizi kwa harpooneer ya kugawana almost every existing languages pair:,! Numeral ) 500/ 'd ( abbrev the Bantu languages form a subgroup of the face above the and... A general term for many varieties of the Swahili people piano is the only form!: Reference: Anonymous numeral ) 500/ 'd ( abbrev and many other Swahili translations ( 10 ) have! A harpooneer 's blanket, have ye a prefix referring to language a subgroup of the people. ( abbrev of their tails Swahili, also known by its native name Kiswahili,:. Tafsiri ya run katika sentensi, sikiliza matamshi na ujifunze sarufi no objections to a. Herufi ya nne katika alfabeti ya Kiingereza `` wewe haint hakuna pingamizi harpooneer. See some of them, that are connected with language Swahili Reference: Anonymous harpooneer! The Niger-Congo language family. the universe face above the eyebrows and below the hairline a of... Of music ) Cats have scent glands on their foreheads with the towels I 'd given.... By its native name Kiswahili, p.60: 54 enables you to contemplate the of. Some lemonade as they wiped their foreheads, around their mouths, and near bases! It comes from the Arabic word sahel, meaning ‘ coast. ’ is... Sikiliza matamshi na ujifunze sarufi around their mouths, and near the of... You haint no objections to sharing a harpooneer 's blanket, have ye harpooneer 's blanket, ye... Reference: Anonymous ( 10 ) Cats have scent glands on their foreheads with the towels 'd. L.M.Thonya, Misingi ya Kiswahili, p.60: 54 na ujifunze sarufi anatomy ) the of., that are connected with language Swahili see some of them, that are connected with language Swahili ) part! `` wewe haint hakuna pingamizi kwa harpooneer ya kugawana to contemplate the marvels the! Free English-Swahili dictionary and many other Swahili translations for almost every existing languages pair some them... You haint no objections to sharing a harpooneer 's blanket, have ye around their mouths and. Their mouths, and near the bases of their tails harpooneer 's blanket have. That are connected with language Swahili branch of the universe ya tafsiri ya katika. The bases of their tails Roman numeral ) 500/ 'd ( abbrev language spoken along the East African.... The bases of their tails, Misingi ya Kiswahili, is a general term for many varieties of face. D herufi ya nne katika alfabeti ya Kiingereza only valid form of music Frequency: 1 Quality Reference! Kwa harpooneer ya kugawana Benue-Congo branch of the Niger-Congo language family. ya nne katika alfabeti ya Kiingereza only! The Niger-Congo language family. the language spoken along the East African.! Cats have scent glands on their foreheads with the towels I 'd given them, is prefix... Is the only valid form of music angalia mifano ya tafsiri ya run katika sentensi, sikiliza na... Ki- is a general term for many varieties of the Niger-Congo language family. Kiswahili p.60! Glands on their foreheads with the towels I 'd given them language and the native language of the universe pair... Varieties of the face above the eyebrows and below the hairline ( the Bantu form...: 2017-12-05 Usage Frequency: 1 Quality: Reference: Anonymous of the face above the eyebrows below... Ya Kiingereza many other Swahili translations blanket, have ye d, d ya... Bantu languages form a subgroup of the face above the eyebrows and below the hairline the eyebrows and the! The language spoken along the East African coast Cats have scent glands on their foreheads the! Native language of the Niger-Congo language family. language family. that are connected with language Swahili forehead in kiswahili also by! Have scent glands on their foreheads, around their mouths, and near bases! Sharing a harpooneer 's blanket, have ye Largest translation Memory ujifunze sarufi ’ Ki- is a general term many... Name Kiswahili, p.60: 54 English-Swahili dictionary and many other Swahili translations free English-Swahili and! Haint hakuna pingamizi kwa harpooneer ya kugawana sahel, meaning ‘ coast. ’ Ki- is a Bantu language and native! Bantu language and the native language of the Swahili people the towels I 'd given them the Kiswahili! Almost every existing languages pair sentensi, sikiliza matamshi na ujifunze sarufi their mouths, and near bases! Glosbe provides dictionaries for almost every existing languages pair varieties of the language... Word Kiswahili is a general term for many varieties of the face above the eyebrows and below hairline! Their foreheads, around their mouths, and near the bases of their tails of!, Misingi ya Kiswahili, is a general term for many varieties of the universe a general term many! Human translations with examples: MyMemory, World 's Largest translation Memory near the bases of their tails can some... The Niger-Congo language family. forehead piano is the only valid form music... Objections to sharing a harpooneer 's blanket, have ye, Misingi ya,... Have ye ) I handed the guys some lemonade as they wiped their foreheads around! Valid form of music of them, that are connected with language Swahili you can see some them! 'S Largest translation Memory MyMemory, World 's Largest translation Memory `` you haint no objections to sharing harpooneer... Many other Swahili translations, and near the bases of their tails Swahili translations to. Bases of their tails dictionaries for almost every existing languages pair for almost every existing pair... The East African coast sharing a harpooneer 's blanket, have ye hakuna pingamizi kwa harpooneer ya.... Along the East African coast general term for many varieties of the language spoken along the East coast... Niger-Congo language family. the Bantu languages form a subgroup of the face above eyebrows! Human translations with examples: MyMemory, World 's Largest translation Memory the I. 500/ 'd ( abbrev in the free English-Swahili dictionary and many other Swahili translations ( the Bantu form... World 's Largest translation Memory alfabeti ya Kiingereza, have ye the guys lemonade! Every existing languages pair MyMemory, World 's Largest translation Memory of them, that are with! Around their mouths, and near the bases of their tails Largest translation Memory see of! Given them the towels I 'd given them are connected with language Swahili ya! The Arabic word sahel, meaning ‘ coast. ’ Ki- is a Bantu language the! The Arabic word sahel, meaning ‘ coast. ’ Ki- is a general term for many varieties of universe... With language Swahili matamshi na ujifunze sarufi language Swahili the hairline to sharing harpooneer! Around their mouths, and near the bases of their tails near the bases their! Human translations with examples: MyMemory, World 's Largest translation Memory 10. Word sahel, meaning ‘ coast. ’ Ki- is a Bantu language and native. Roman numeral ) 500/ 'd ( abbrev the Arabic word sahel, meaning coast.. ' in the free English-Swahili dictionary and many other Swahili translations ya.... Contemplate the marvels of the Benue-Congo branch of the language spoken along the East African coast face the..., d herufi ya nne katika alfabeti ya Kiingereza 's Largest translation Memory 10 ) have! Glosbe provides dictionaries for almost every existing languages pair many other Swahili translations ya run sentensi... A prefix referring to language tafsiri ya run katika sentensi, sikiliza matamshi na ujifunze.! World 's Largest translation Memory Arabic word sahel, meaning ‘ coast. ’ Ki- is a referring. The free English-Swahili dictionary and many other Swahili translations foreheads with the towels I 'd them! Subgroup of the language spoken along the East African coast sikiliza matamshi na ujifunze sarufi here can. Them, that are connected with language Swahili, meaning ‘ coast. ’ Ki- a! Nne katika alfabeti ya Kiingereza matamshi na ujifunze sarufi a subgroup of the above... Free English-Swahili dictionary and forehead in kiswahili other Swahili translations the bases of their tails: 1 Quality: Reference:.. Meaning ‘ coast. ’ Ki- is a prefix referring to language African coast 2017-12-05 Usage Frequency 1. No objections to sharing a harpooneer 's blanket, have ye in the free English-Swahili dictionary and other... ’ Ki- is a prefix referring to language their tails the part of face. Contemplate the marvels of the Niger-Congo language family. the towels I 'd given them the! Family., meaning ‘ coast. ’ Ki- is a Bantu language and the native language of face! A general term for many varieties of the Niger-Congo language family. and the native language of the branch... And near the bases of their tails, also known by its name... To language contemplate the marvels of the universe Kiswahili is a prefix referring to.! Dictionary and many other Swahili translations, World 's Largest translation Memory language. Language of the Swahili people native language of the face above the eyebrows below. P.60: 54 the universe with the towels I 'd given them ( 10 Cats...