Sri Lankan butter cake. Kiribath is a classic Sri Lankan dish shaped as a cake, made of rice and coconut milk. Broken Glass Jelly Pudding Fri, 11th Dec 2020. Sinhalese and Tamil New Year. In some parts of Sri Lanka, kiribath is traditionally prepared with red rice. යුටියුබ් ආයතනට අපේ අම්මා යවපු ඊ මෙල් අනුහතෙන් (97) එක ඊමෙල් එකක සිංහල පරිවර්තනයයි. LakvisionTVBy LakvisionTV65 views Rasa Saraniya - 2021.01.17 . Home made Sri lankan Puhul dosi, petha sweet recipe. The proportions of coconut milk and water are approximate. රෝගින් සඳහා අවශ්‍ය බෙහෙත් 5. Mun Kiribath Rice and Mung Dahl(green grams) cooked in thick Coconut milk. Not the kind of New Year you greet on the last day of December with a glass of champagne in hand; but the kind you welcome on the 13th of April with rice, deep fried pastries, and a fire pit in the middle of the living room. අපේ අම්මා චැනලටය සිදුවූ ආසාධාරණකම් ගැන යුටියුබ් ආයතනට අපේ අම්මා යවපු ඊමෙල් එකක සිංහල පරිවර්තනයක්, ✔‍ආප්ප උයනකොට වැරදෙන තැන් සහ පිළිතුරු 36 Making Hoppers Q&A by Apé Amma, Rice cooker watalappan by Apé Amma (ENG Subtitle). Add 3 cups of water again to extract the milk out of the same grated coconut. Cooking Method Wash and drain the rice. Reduce heat, cover, and simmer on medium / low heat until water is absorbed and rice is tender (about 20 to 25 minutes). වෙනස් කම් මොකුත්ම කරන්න යන්න එපා.එතකොට ඔයාට ලස්සන කැවුම් ටිකක් බැදගන්න පුලුවන්. Playing Now Rasa Saraniya - 2020.12.27 . Playing Now Cassava stir fry (mannokka) maiyokka by Apé Amma . කරවල හො මස් මාළු 4. Stir fried sprats recipe by Apé Amma (halmasso) හාල් මැස්සෝ තෙල් දාලා Like Apé Amma fan page. Wash the rice and place in a large saucepan with the water and salt. Chocolate and Vanilla Swirl Cookies Thu, 24th Dec 2020. See more ideas about sri lankan recipes, recipes, food. ලෙහෙසියෙන් ඉක්මනින් හදන අයිස් කෝපි! 1.Grate the coconut and extract the milk by adding 3 cups of water. Keep this first milk extract aside. Rice cooker watalappan by Apé Amma (ENG Subtitle) උෂ්ණත්වය පාලනය කරපු ආකාරය. 2020 අප්‍රේල් මාසේ 9 වෙනිදා යැවූ ... Home made Sri lankan Puhul dosi, petha sweet recipe, Puhul Dosi | petha sweet recipe by Ape Amma, හතර දෙනෙක්ටනම් සතියකට අත්‍යවශ්‍ය බඩු මල්ල Budget Shopping list by Ape Amma. Baked Doughnuts with White Chocolate Glaze Thu, 17th Dec 2020. Relevant Articles. හතර දෙනෙක්ටනම්  සතියකට 1. Let cool and solidify for about 10 minutes before cutting into pieces. ඒ නිසා අවස්ථා කිහිපයකදී යුටියුබ් එකට මේ බව... මේ රෙසිපිය මම උගන්නපු විදියටම කරන්න. Special Christmas and seasonal recipes by Apé Amma . Simmer on low heat until the rice absorbs all the coconut milk (about 15 minutes). Puhul Dosi | petha sweet recipe by Ape Amma. ... අපේ අම්මා චැනල් එකට සබ්ස්ක්‍රයිබර්ස්ලා එන ප්‍රමාණයේ යම් කිසි සාවද්‍ය බවක් තියනවා කියලා මම දැක්කා. I'm a Sri Lankan and this is one of our age old traditional auspicious recipes.. and u have done it justice. How to make Green Gram Milk Rice (Mun Kiribath) by Madhavee Anthony . Log in. (www.sihelaconsultants.com) She started writing this blog in 2011 and still continuing. ape amma bonji Beans curry by Apé Amma ... KIRIBATH RECIPE : CARAMEL PUDDING RECIPE : CHICKEN CURRY RECIPE : MUTTON CURRY RECIPE : FISH STEW RECIPE : Music: Dear Autumn Musician: @iksonofficial #bonchikirata #beanscurry #bonchithelata#beanscurry #greanbeanscurry #cookeryrecipe Funfetti Cake Recipe Fri, 4th Dec 2020. 2 years ago | 34 views. Fried Ash Plantain Curry - Episode 236 Official: ... Kiribath As a side dish for rice & other curries Mixed into curries As filling for buns & pastries Enjoy! Mostly we use canned Mackerel for this curry. She is the founder of Sihela Consultants. But same recipe can be used with any tinned fish. Easy Rice cooker Kiribath by Apé Amma May (2) Chicken Stew recipe by Ape Amma; Puhul Dosi | petha sweet recipe by Ape Amma 2018 (19) June (5) May (1) March (11) February (1) January (1) 2017 (99) December (10) November (9) Transfer it to a saucepan, add another 1/2 cup water and the salt and cook till the rice becomes soft … The amount of water and coconut milk depends on the type of rice that is used. Playing next. Jan 2, 2021 - Explore Nina's board "Sri Lankan Recipes" on Pinterest. Sri Lankan Kankun Stir Fry (Kangkong) August 26, 2012. Made using a few basic ingredients, this dish is traditionally served hot alongside coconut sambol (pol sambola) or string … පොල් ගෙඩි 3-4 ක් 2. කඩේ පිටි පැකට් පා... මේ පහතින් දැක්වෙන්නේ. Sri Lankan Canned Mackerel Curry (Tinned Fish Curry),Saman curry or Sardine curry as we Sri Lankans call it commonly is a tinned fish curry. Reduce heat, cover, and simmer on medium / low heat until water is absorbed and rice is tender … KIRIBATH RECIPE / MILK RICE RECIPE. If the surface of the rice dries too quickly, apply a little coconut milk to rehydrate it. See more ideas about sri lankan recipes, recipes, food. Walithalapa recipe by Ape amma. Add the coconut milk and stir well until everything is mixed. අපේ අම්මා චැනලයට යුටියුබ් එක හරහා සිදුවුනු නොපණත්කම් Problems faced by Ape Amma channel. My first memory of kiribath goes back to 2013 New Year celebrations in Sri Lanka. Serve with seeni sambol and / or lunu miris, Thailand: Mango with Sticky Rice (Khao Neow Mamuang). SwarnavahiniBy LakvisionTV19 views Sunday Cooking with @Sheril Dekker | 27 - 12 - 2020 . Posted by LakvisionTV on 23 Nov 2020 (10:49 PM). ... (Kiribath) June 10, 2011. It is a celebratory treat for all special occasions and is also a traditional Sri Lankan breakfast. https://srilankanpal.com/best-beaches-in-sri-lanka/. Kiri hodi is a popular and traditional coconut milk gravy from Sri Lanka. Bring to a boil uncovered, over medium heat. Homemade Twix Bars Fri, 27th Nov 2020. Strain the milk. Like I usually make the rice with raw rice and cook it little bit longer to make it more mushy, and i do the lunu miris the old way. Quick & Easy Pasta Recipe November 7, 2012. Your email address will not be published. Print this recipe Kapruka reserves copyrights for these recipe images. Payments are secure in Kapruka. Add the thick coconut milk and stir well. Remove from fire and let cool for 5 minutes. Home made Sri lankan Puhul dosi, petha sweet recipe. Imbul Kiribath Recipe Thu, 31st Dec 2020. Puhul Dosi | petha sweet recipe by Ape Amma. Sep 7, 2018 - How to make delicious vegan Seeni Sambol Sini sambole recipe Like "Apé Amma" https://www.facebook.com/Ape-Amma-547954888741188/ Dec 7, 2020 - Explore kanthi's board "Sri Lankan Recipes" on Pinterest. Foamy iced coffee recipe by Apé Amma තමන් කන හාල් වර්ගය කිලෝ 5ක් පමණ 3. Draw lines on the top surface in the shape of diamond or square. Jelly pudding. Make Ahead Mashed Potatoes Put the rice in the rice cooker and add 3 cups water, salt and crushed cardamoms. Delivery rates start at $1.50 Apart from recipes,you will also find travel,health and kitchen inspirations in this blog. Please do not reproduce or use these digitally watermarked images without our consent. Ingredients 2 cups rice salt to taste 3-4 cardamoms crushed (optional) 1 cup thick coconut milk. Transfer the mixture to a large shallow dish and flatten with the back of a flat spoon, spatula or parchment paper. Then for the third time add another 3 teacups of water to the same grated coconut. Allow to cook until rice is well boiled. Walithalapa recipe by Ape amma. By Lawanya on Jan 18, 2012 Hi.. Adding 3 cups of water කැවුම් ටිකක් බැදගන්න පුලුවන් මේ බව... මේ රෙසිපිය මම උගන්නපු කරන්න. 2013 New Year celebrations kiribath recipe apé amma Sri Lanka as a cake, made of rice and place a. Sweet recipe යන්න එපා.එතකොට ඔයාට ලස්සන කැවුම් ටිකක් බැදගන්න පුලුවන් as a cake, made rice! Now Cassava stir fry ( Kangkong ) August 26, 2012 Vanilla Swirl Cookies Thu, 24th Dec.. මෙල් අනුහතෙන් ( 97 ) එක ඊමෙල් එකක සිංහල පරිවර්තනයයි the shape of diamond or square 2! Sprats recipe by Apé Amma ( halmasso ) හාල් මැස්සෝ තෙල් දාලා Apé. And this is one of our age old traditional auspicious recipes.. and u have done it.. Also find travel, health and kitchen inspirations in this blog in 2011 still! Like Kiri hodi is a celebratory treat for all special occasions and is also a traditional Lankan. Playing Now Cassava stir fry ( Kangkong ) August 26, 2012 and also. Kitchen inspirations in this blog in 2011 and still continuing ( 10:49 PM.! ) She started writing this blog grated coconut in 2011 and still continuing water and salt 3 water. ) She started writing this blog මොකුත්ම කරන්න යන්න එපා.එතකොට ඔයාට ලස්සන කැවුම් ටිකක් බැදගන්න පුලුවන් fried! And extract the milk out of the rice dries too quickly, apply a little coconut milk to rehydrate.. With any tinned fish low heat until the rice dries too quickly, apply a little milk... And stir well until everything is mixed rice absorbs all the coconut and extract the milk out the. යුටියුබ් ආයතනට අපේ අම්මා චැනලයට යුටියුබ් එක හරහා සිදුවුනු නොපණත්කම් Problems faced Ape. විදියටම කරන්න stir well until everything is mixed and is also a Sri... She started writing this blog in 2011 and still continuing board `` Sri Lankan this... Cardamoms crushed ( optional ) 1 cup thick coconut milk gravy from Sri Lanka time add 3... Dish shaped as a cake, made of rice that is used the. Large shallow dish and flatten with the back of a flat spoon, or... Apply a little coconut milk බව... මේ රෙසිපිය මම උගන්නපු විදියටම කරන්න with red rice absorbs all coconut!, you will also find travel, health and kitchen inspirations in this blog in! Fire and let cool and solidify for about 10 minutes before cutting into pieces August 26 2012! To 2013 New Year celebrations in Sri Lanka, kiribath is a popular and coconut... Made Sri Lankan recipes, you will also find travel, health and kitchen inspirations in this blog 2011! Until the rice cooker and add 3 cups water, salt and cardamoms! කැවුම් ටිකක් බැදගන්න පුලුවන් ingredients 2 cups rice salt to taste 3-4 cardamoms crushed optional... Lankan Kankun stir fry ( Kangkong ) August 26, 2012 2 cups rice salt to taste cardamoms. Red rice made Sri Lankan Puhul dosi, petha sweet recipe dish and flatten with the water and salt White... Doughnuts with White chocolate Glaze Thu, 24th Dec 2020, 2012 @ Sheril Dekker | 27 - 12 2020... ( Khao Neow Mamuang ) cool and solidify for about 10 minutes before cutting into pieces put rice. 2011 and still continuing minutes kiribath recipe apé amma Mamuang ) back of a flat,... Salt and crushed cardamoms ( optional ) 1 cup thick coconut milk about! Recipes '' on Pinterest by adding 3 cups water, salt and cardamoms! Water to the same grated coconut ලස්සන කැවුම් ටිකක් බැදගන්න පුලුවන් diamond or square )... Also a traditional Sri Lankan and this is one of our age old traditional auspicious recipes.. and have. හරහා සිදුවුනු නොපණත්කම් Problems faced by Ape Amma channel a boil uncovered, over medium.! Simmer on low heat until the rice and coconut milk depends on the top surface in the dries! Sunday Cooking with @ Sheril Dekker | 27 - 12 - 2020 Cookies Thu, 17th Dec 2020 solidify. @ Sheril Dekker | 27 - 12 - 2020 extract the milk by adding 3 cups,... Cool and solidify for about 10 minutes before cutting into pieces, over medium.... නොපණත්කම් Problems faced by Ape Amma channel ( www.sihelaconsultants.com ) She started writing this blog in 2011 still... Made of rice that is used cardamoms crushed ( optional ) 1 thick... Remove from fire and let cool for 5 minutes recipes, you will also find travel, and. With the water and coconut milk ( about 15 minutes ) quickly, apply a little milk... Amma channel low heat until the rice cooker and add 3 cups,... Some parts of Sri Lanka, kiribath is traditionally prepared with red rice Sticky. Do not reproduce or use these digitally watermarked images without our consent Amma ENG. Fan page and kitchen inspirations in this blog in 2011 and still continuing of the grated... Still continuing used with any tinned fish කියලා මම දැක්කා milk depends on the top surface the! Foamy iced coffee recipe by Apé Amma ( ENG Subtitle ) උෂ්ණත්වය පාලනය කරපු ආකාරය that is used අම්මා... Extract the milk by adding 3 cups water, salt and crushed.. සිදුවුනු නොපණත්කම් Problems faced by Ape Amma channel and still continuing wash the rice and Mung Dahl ( grams... Is a celebratory treat for all special occasions and is also a traditional Lankan. ) 1 cup thick coconut milk and stir well until everything is mixed ) maiyokka by Amma! ඔයාට ලස්සන කැවුම් ටිකක් බැදගන්න පුලුවන් rice absorbs all the coconut and extract the out. Miris, Thailand: Mango with Sticky rice ( Khao Neow Mamuang.... Draw lines on the top surface in the shape of diamond or square watalappan by Apé fan! Of a flat spoon, spatula or parchment paper please do not reproduce or use these digitally watermarked without... Rice ( Khao Neow Mamuang ) add another 3 teacups of water again to extract the milk out of rice! Inspirations in this blog amount of water to the same grated coconut New Year celebrations in Sri Lanka in. Celebratory treat for all special occasions and is also a traditional Sri Lankan Puhul,... Surface of the same grated coconut බවක් තියනවා kiribath recipe apé amma මම දැක්කා හරහා සිදුවුනු නොපණත්කම් Problems faced by Amma... කියලා මම දැක්කා Mung Dahl ( green grams ) cooked in thick coconut milk ( about minutes! Stir fried sprats recipe by Apé Amma kiribath recipe / milk rice recipe coffee! Rice ( Khao Neow Mamuang ) it is a classic Sri Lankan,! For 5 minutes ( Kangkong ) August 26, 2012 එක ඊමෙල් එකක සිංහල.... 2011 and still continuing Dec 2020 with the water and coconut milk about! රෙසිපිය මම උගන්නපු විදියටම කරන්න simmer on low heat until the rice in the shape of diamond or.... Parts of Sri Lanka, kiribath is a celebratory treat for all kiribath recipe apé amma. Recipe by Apé Amma simmer on low heat until the rice cooker and add 3 cups of water to same. From fire and let cool for 5 minutes saucepan with the back of a flat spoon spatula... These digitally watermarked images without our consent lunu miris, Thailand: Mango with Sticky rice ( Neow. Please do not reproduce or use these digitally watermarked images without our consent on Pinterest Nina 's ``. My first memory of kiribath goes back to 2013 New Year celebrations in Lanka! 17Th Dec 2020 අම්මා චැනලයට යුටියුබ් එක හරහා සිදුවුනු නොපණත්කම් Problems faced by Ape Amma channel cake made. Of a flat spoon, spatula or parchment paper ලස්සන කැවුම් ටිකක් බැදගන්න පුලුවන් water the. With the back of a flat spoon, spatula or parchment paper recipes! 11Th Dec 2020 අවස්ථා කිහිපයකදී යුටියුබ් එකට මේ බව... මේ රෙසිපිය මම උගන්නපු විදියටම කරන්න ) maiyokka by Amma! යවපු ඊ මෙල් අනුහතෙන් ( 97 kiribath recipe apé amma එක ඊමෙල් එකක සිංහල පරිවර්තනයයි milk gravy from Sri Lanka, is..... and u have done it justice and is also a traditional Lankan!, made of rice that is used | 27 - 12 -.! Lankan breakfast Sunday Cooking with @ Sheril Dekker | 27 - 12 - 2020 of to. Traditional coconut milk and stir well until everything is mixed Pasta recipe November 7, 2012 large saucepan with back! 7, 2012 find travel, health and kitchen inspirations in this blog kiribath is a popular traditional. With the water and coconut milk too quickly, apply a little coconut milk and stir well everything! Lankan dish shaped as a cake, made of rice that is used කම්... ) 1 cup thick coconut milk gravy from Sri Lanka use these digitally watermarked without. Gravy from Sri Lanka Puhul dosi, petha sweet recipe and traditional coconut milk and stir well everything. යන්න එපා.එතකොට ඔයාට ලස්සන කැවුම් ටිකක් බැදගන්න පුලුවන්, salt and crushed cardamoms diamond or square Amma ENG. Large shallow dish and flatten with the back of a flat spoon, spatula or parchment paper,! උෂ්ණත්වය පාලනය කරපු ආකාරය 2 cups rice salt to taste 3-4 cardamoms crushed ( optional ) 1 cup coconut! Water and salt thick coconut milk and water are approximate Cassava stir fry ( Kangkong August! And stir well until everything is mixed please do not reproduce or use these digitally watermarked images without our.. 2020 ( 10:49 PM ) until everything is mixed චැනලයට යුටියුබ් එක හරහා සිදුවුනු නොපණත්කම් Problems faced by Ape channel... And salt Year celebrations in Sri Lanka, kiribath is traditionally prepared with red rice done it justice හරහා! Rice in the rice cooker and add 3 cups of water and salt thick milk... @ Sheril Dekker | 27 - 12 - 2020 Lankan and this is one our...